Lịch học lớp múa

01-07-2018 - 560 - admin - 0

 

STT THỨ LỚP GiỜ HỌC
1
CHỦ NHẬT
CƠ BẢN 16H30-18H
NÂNG CAO 1 18H-19H30
2
THỨ 7
NÂNG CAO 3 16H30-18H
NÂNG CAO 2 18H-19H30