Lịch học đàn tháng 7/2018

01-07-2018 - 1267 - admin - 0

Thứ 2

STTHỌ VÀ TÊNGiỜ HỌCSĐT2/79/716/723/730/7
1ĐỖ HOÀNG BẢO AN15H-16H
2NGUYỄN NHẬT MAI15H-16H
3NGUYỄN THÙY DƯƠNG15H-16H
4NGUYỄN TÙNG ANH16H-17H
5NG VŨ NHẬT LINH16H-17H
6NG VŨ NHẬT LAN16H-17H
7VŨ HOÀNG MY16H15-17H15
8TRỌNG NGUYÊN17H-18H
9MAI CHI17H-18H
10TiẾN PHÚC17H-18H
11HÀ AN17H-18H
12ANH TÚ18H-19H
13ANH KiỆT18H-19H
14ViỆT HÀ18H-19H
15NGÔ BẢO CHI18H-19H

Thứ 3

 

STTHỌ VÀ TÊNGiỜ HỌCSĐT3/710/717/724/731/7
1THẢO AN16H-17H
2AN KHÁNH16H-17H
3HOÀNG HƯNG16H30-17H30
4HiỀN NHI17H-18H
5NGUYỄN NGỌC SƠN17H-18H
6NGỌC LINH17H-18H
7BÍCH DƯƠNG17H30-18H30
8MẠNH18H-19H
9CHỊ PHƯỢNG18H-19H
10KHÁNH PHƯƠNG B18H-19H
11HẢI YẾN18H-19H

Thứ 4

STTHỌ VÀ TÊNGiỜ HỌCSĐT4/711/718/725/7
1NGUYỄN TÙNG ANH15H-16H
2QUANG THANH16H-17H
3PHƯƠNG MAI16H-17H
4VŨ HOÀNG MY16H-17H
5BẢO AN16H-17H
6TRỌNG NGUYÊN17H-18H
7HỒNG ANH17H-18H
8MINH NHẬT17H-18H
9HẢI NHƯ17H-18H
10THẢO LINH17H-18H
11THÁI SƠN B18H-19H
12KHANG18H-19H
13KHÁNH AN18H-19H
14BẢO CHÂU18H-19H

 

Thứ 5

STTHỌ VÀ TÊNGiỜ HỌCSĐT5/712/719/726/7
1NG NHẬT MAI15H-16H
2NG THÙY DƯƠNG15H-16H
3TRỊNH CHÂU GIANG15H-16H
4TRỊNH XUÂN THUẬN15H-16H
5HƯƠNG GIANG16H-17H
6NG VŨ NHẬT LINH16H-17H
7NG VŨ NHẬT LAN16H-17H
8MINH CHÂU D16H-17H
9HÀ AN17H-18H
10THẢO AN17H-18H
11AN KHÁNH, MỸ ANH17H-18H
12HOÀNG MINH18H-19H
13TiẾN PHÚC18H-19H
14MINH NGỌC18H-19H
15BẢO CHI18H-19H

Thứ 6

STTHỌ VÀ TÊNGiỜ HỌCSĐT6/713/720/727/7
1ĐỨC VƯỢNG16H-17H
2HOÀNG HƯNG16H30-17H30
3MAI CHI16H-17H
4THÙY DƯƠNG17H-18H
5PHƯƠNG MAI17H-18H
6MINH CHÂU A17H-18H
7MINH CHÂU B17H-18H
8HẢI NHƯ17H-18H
9THẢO LINH17H-18H
10NHẬT KHÁNH18H-19H
11KHÁNH PHƯƠNG B18H-19H
12THÀNH LONG18H-19H

Thứ 7

STTHỌ VÀ TÊNGiỜ HỌCSĐT7/714/721/728/7
1ANH TÚ8H-9H
2NGỌC ANH8H-9H
3NGỌC VINH8H-9H
4HÀ MINH CHÂU9H-10H
5DiỆU LINH9H-10H
6HiỀN NHI9H-10H
7QuỲNH CHI10H-11H
8KHÁNH PHƯƠNG10H-11H
9KHÁNH CHI10H-11H
10N NGỌC SƠN15H-16H
11NGỌC HÀ15H-16H
12NGỌC LY15H-16H
13NGỌC BÍCH15H-16H
14QUANG THANH16H-17H
15NGỌC LY16H-17H
16GIÁNG MY16H-17H
17HOÀNG PHÚC16H-17H
18BẢO VY16H-17H
19TuẤN MINH16H30-17H30
20THÙY PHƯƠNG17H-18H
21THÁI SƠN17H-18H
22THÁI SƠN B17H-18H
23KHANG17H-18H

Chủ nhật

STTHỌ VÀ TÊNGiỜ HỌCSĐT1/78/715/722/729/7
1BẢO CHÂU8H-9H
2XUÂN HÙNG8H-9H
3CHỊ HỒNG, MỸ ANH8H-9H
4BẢO BÌNH9H-10H
5TƯỜNG PHÚC9H-10H
6MINH NHẬT9H-10H
7MAI ANH10H-11H
8HẢI NGÂN10H-11H
9THÀNH LONG10H-11H
10NHẬT KHÁNH15H-16H
11TuỆ LINH15H-16H
12BẢO LINH15H-16H
13YẾN NHI16H-17H
14AN THI16H-17H
15MINH CHÂU E16H-17H
16NHƯ QuỲNH16H-17H
17MINH CHÂU C17H-18H
18PHƯƠNG CHI17H-18H
19BẢO ANH17H-18H
20THU TRANG17H-18H
21GIA BẢO18H-19H