Lịch học đàn tháng 7/2018

01-07-2018 - 617 - admin - 0

Thứ 2

STT HỌ VÀ TÊN GiỜ HỌC SĐT 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7
1 ĐỖ HOÀNG BẢO AN 15H-16H
2 NGUYỄN NHẬT MAI 15H-16H
3 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 15H-16H
4 NGUYỄN TÙNG ANH 16H-17H
5 NG VŨ NHẬT LINH 16H-17H
6 NG VŨ NHẬT LAN 16H-17H
7 VŨ HOÀNG MY 16H15-17H15
8 TRỌNG NGUYÊN 17H-18H
9 MAI CHI 17H-18H
10 TiẾN PHÚC 17H-18H
11 HÀ AN 17H-18H
12 ANH TÚ 18H-19H
13 ANH KiỆT 18H-19H
14 ViỆT HÀ 18H-19H
15 NGÔ BẢO CHI 18H-19H

Thứ 3

 

STT HỌ VÀ TÊN GiỜ HỌC SĐT 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7
1 THẢO AN 16H-17H
2 AN KHÁNH 16H-17H
3 HOÀNG HƯNG 16H30-17H30
4 HiỀN NHI 17H-18H
5 NGUYỄN NGỌC SƠN 17H-18H
6 NGỌC LINH 17H-18H
7 BÍCH DƯƠNG 17H30-18H30
8 MẠNH 18H-19H
9 CHỊ PHƯỢNG 18H-19H
10 KHÁNH PHƯƠNG B 18H-19H
11 HẢI YẾN 18H-19H

Thứ 4

STT HỌ VÀ TÊN GiỜ HỌC SĐT 4/7 11/7 18/7 25/7
1 NGUYỄN TÙNG ANH 15H-16H
2 QUANG THANH 16H-17H
3 PHƯƠNG MAI 16H-17H
4 VŨ HOÀNG MY 16H-17H
5 BẢO AN 16H-17H
6 TRỌNG NGUYÊN 17H-18H
7 HỒNG ANH 17H-18H
8 MINH NHẬT 17H-18H
9 HẢI NHƯ 17H-18H
10 THẢO LINH 17H-18H
11 THÁI SƠN B 18H-19H
12 KHANG 18H-19H
13 KHÁNH AN 18H-19H
14 BẢO CHÂU 18H-19H

 

Thứ 5

STT HỌ VÀ TÊN GiỜ HỌC SĐT 5/7 12/7 19/7 26/7
1 NG NHẬT MAI 15H-16H
2 NG THÙY DƯƠNG 15H-16H
3 TRỊNH CHÂU GIANG 15H-16H
4 TRỊNH XUÂN THUẬN 15H-16H
5 HƯƠNG GIANG 16H-17H
6 NG VŨ NHẬT LINH 16H-17H
7 NG VŨ NHẬT LAN 16H-17H
8 MINH CHÂU D 16H-17H
9 HÀ AN 17H-18H
10 THẢO AN 17H-18H
11 AN KHÁNH, MỸ ANH 17H-18H
12 HOÀNG MINH 18H-19H
13 TiẾN PHÚC 18H-19H
14 MINH NGỌC 18H-19H
15 BẢO CHI 18H-19H

Thứ 6

STT HỌ VÀ TÊN GiỜ HỌC SĐT 6/7 13/7 20/7 27/7
1 ĐỨC VƯỢNG 16H-17H
2 HOÀNG HƯNG 16H30-17H30
3 MAI CHI 16H-17H
4 THÙY DƯƠNG 17H-18H
5 PHƯƠNG MAI 17H-18H
6 MINH CHÂU A 17H-18H
7 MINH CHÂU B 17H-18H
8 HẢI NHƯ 17H-18H
9 THẢO LINH 17H-18H
10 NHẬT KHÁNH 18H-19H
11 KHÁNH PHƯƠNG B 18H-19H
12 THÀNH LONG 18H-19H

Thứ 7

STT HỌ VÀ TÊN GiỜ HỌC SĐT 7/7 14/7 21/7 28/7
1 ANH TÚ 8H-9H
2 NGỌC ANH 8H-9H
3 NGỌC VINH 8H-9H
4 HÀ MINH CHÂU 9H-10H
5 DiỆU LINH 9H-10H
6 HiỀN NHI 9H-10H
7 QuỲNH CHI 10H-11H
8 KHÁNH PHƯƠNG 10H-11H
9 KHÁNH CHI 10H-11H
10 N NGỌC SƠN 15H-16H
11 NGỌC HÀ 15H-16H
12 NGỌC LY 15H-16H
13 NGỌC BÍCH 15H-16H
14 QUANG THANH 16H-17H
15 NGỌC LY 16H-17H
16 GIÁNG MY 16H-17H
17 HOÀNG PHÚC 16H-17H
18 BẢO VY 16H-17H
19 TuẤN MINH 16H30-17H30
20 THÙY PHƯƠNG 17H-18H
21 THÁI SƠN 17H-18H
22 THÁI SƠN B 17H-18H
23 KHANG 17H-18H

Chủ nhật

STT HỌ VÀ TÊN GiỜ HỌC SĐT 1/7 8/7 15/7 22/7 29/7
1 BẢO CHÂU 8H-9H
2 XUÂN HÙNG 8H-9H
3 CHỊ HỒNG, MỸ ANH 8H-9H
4 BẢO BÌNH 9H-10H
5 TƯỜNG PHÚC 9H-10H
6 MINH NHẬT 9H-10H
7 MAI ANH 10H-11H
8 HẢI NGÂN 10H-11H
9 THÀNH LONG 10H-11H
10 NHẬT KHÁNH 15H-16H
11 TuỆ LINH 15H-16H
12 BẢO LINH 15H-16H
13 YẾN NHI 16H-17H
14 AN THI 16H-17H
15 MINH CHÂU E 16H-17H
16 NHƯ QuỲNH 16H-17H
17 MINH CHÂU C 17H-18H
18 PHƯƠNG CHI 17H-18H
19 BẢO ANH 17H-18H
20 THU TRANG 17H-18H
21 GIA BẢO 18H-19H